Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Duvbo 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Duvbo 2 900 15,6% 36,9% 29,0% 18,6% 9,3% 49,6% 50,4% 0,3% 2,8%
Summa 900 15,6% 36,9% 29,0% 18,6% 9,3% 49,6% 50,4% 0,3% 2,8%

http://www.val.se