Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rissne 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rissne 4 1242 27,3% 37,0% 23,0% 12,6% 8,8% 47,7% 52,3% 1,0% 3,4%
Summa 1242 27,3% 37,0% 23,0% 12,6% 8,8% 47,7% 52,3% 1,0% 3,4%

http://www.val.se