Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rissne 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rissne 1 1214 28,6% 41,3% 20,8% 9,3% 10,7% 48,0% 52,0% 1,2% 3,5%
Summa 1214 28,6% 41,3% 20,8% 9,3% 10,7% 48,0% 52,0% 1,2% 3,5%

http://www.val.se