Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lilla Ursvik, Brotorp och Kymlinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lilla Ursvik, Brotorp och Kymlinge 1506 15,9% 54,2% 18,3% 11,5% 5,3% 50,7% 49,3% 1,1% 10,0%
Summa 1506 15,9% 54,2% 18,3% 11,5% 5,3% 50,7% 49,3% 1,1% 10,0%

http://www.val.se