Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 1 Järvastaden-Råstahem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
1 Järvastaden-Råstahem 1248 15,7% 63,2% 15,7% 5,4% 4,1% 50,5% 49,5% 1,4% 1,1%
Summa 1248 15,7% 63,2% 15,7% 5,4% 4,1% 50,5% 49,5% 1,4% 1,1%

http://www.val.se