Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 2 Ritorp-Ulriksdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
2 Ritorp-Ulriksdal 1270 20,7% 43,9% 20,2% 15,2% 4,5% 51,1% 48,9% 1,4% 2,8%
Summa 1270 20,7% 43,9% 20,2% 15,2% 4,5% 51,1% 48,9% 1,4% 2,8%

http://www.val.se