Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 3 Kungshamra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
3 Kungshamra 985 86,5% 12,7% 0,8%   15,2% 52,0% 48,0% 3,4% 5,9%
Summa 985 86,5% 12,7% 0,8% 15,2% 52,0% 48,0% 3,4% 5,9%

http://www.val.se