Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 4 Bergshamra Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
4 Bergshamra Ö 1547 16,9% 30,6% 24,4% 28,1% 6,1% 44,3% 55,7% 1,2% 3,1%
Summa 1547 16,9% 30,6% 24,4% 28,1% 6,1% 44,3% 55,7% 1,2% 3,1%

http://www.val.se