Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 6 Huvudsta NO

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
6 Huvudsta NO 1555 21,1% 42,4% 19,0% 17,6% 5,0% 50,7% 49,3% 1,2% 2,6%
Summa 1555 21,1% 42,4% 19,0% 17,6% 5,0% 50,7% 49,3% 1,2% 2,6%

http://www.val.se