Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 8 Huvudsta S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
8 Huvudsta S 1265 14,9% 27,4% 22,5% 35,2% 4,3% 47,4% 52,6% 1,3% 1,7%
Summa 1265 14,9% 27,4% 22,5% 35,2% 4,3% 47,4% 52,6% 1,3% 1,7%

http://www.val.se