Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 9 Huvudsta Centrum O

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
9 Huvudsta Centrum O 1358 17,1% 36,9% 21,4% 24,6% 6,8% 49,1% 50,9% 1,3% 2,1%
Summa 1358 17,1% 36,9% 21,4% 24,6% 6,8% 49,1% 50,9% 1,3% 2,1%

http://www.val.se