Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 10 Huvudsta N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
10 Huvudsta N 1499 19,6% 33,0% 18,3% 29,1% 5,0% 47,8% 52,2% 0,8% 3,3%
Summa 1499 19,6% 33,0% 18,3% 29,1% 5,0% 47,8% 52,2% 0,8% 3,3%

http://www.val.se