Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 11 Huvudsta V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
11 Huvudsta V 1338 23,7% 36,1% 21,0% 19,2% 6,0% 50,0% 50,0% 0,4% 2,5%
Summa 1338 23,7% 36,1% 21,0% 19,2% 6,0% 50,0% 50,0% 0,4% 2,5%

http://www.val.se