Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 12 Huvudsta SV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
12 Huvudsta SV 1486 17,8% 32,2% 21,0% 29,0% 6,0% 48,9% 51,1% 0,9% 2,5%
Summa 1486 17,8% 32,2% 21,0% 29,0% 6,0% 48,9% 51,1% 0,9% 2,5%

http://www.val.se