Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 29 Frösunda N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
29 Frösunda N 1445 14,5% 54,9% 19,7% 10,9% 3,7% 51,1% 48,9% 1,1% 1,5%
Summa 1445 14,5% 54,9% 19,7% 10,9% 3,7% 51,1% 48,9% 1,1% 1,5%

http://www.val.se