Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 33 Bergshamra S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
33 Bergshamra S 1360 12,4% 31,5% 27,2% 28,8% 4,8% 48,7% 51,3% 1,7% 16,4%
Summa 1360 12,4% 31,5% 27,2% 28,8% 4,8% 48,7% 51,3% 1,7% 16,4%

http://www.val.se