Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 34 Bergshamra NV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
34 Bergshamra NV 1115 19,4% 37,0% 19,0% 24,7% 4,6% 46,5% 53,5% 1,8% 4,0%
Summa 1115 19,4% 37,0% 19,0% 24,7% 4,6% 46,5% 53,5% 1,8% 4,0%

http://www.val.se