Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 35 Huvudsta Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
35 Huvudsta Ö 1075 41,3% 26,0% 12,6% 20,2% 9,8% 51,9% 48,1% 2,3% 4,1%
Summa 1075 41,3% 26,0% 12,6% 20,2% 9,8% 51,9% 48,1% 2,3% 4,1%

http://www.val.se