Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 38 Bagartorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
38 Bagartorp 1301 29,1% 32,6% 20,7% 17,6% 9,8% 48,7% 51,3% 1,2% 3,1%
Summa 1301 29,1% 32,6% 20,7% 17,6% 9,8% 48,7% 51,3% 1,2% 3,1%

http://www.val.se