Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 39 Huvudsta Centrum V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
39 Huvudsta Centrum V 1138 20,2% 33,0% 20,9% 25,8% 5,4% 48,2% 51,8% 1,3% 2,2%
Summa 1138 20,2% 33,0% 20,9% 25,8% 5,4% 48,2% 51,8% 1,3% 2,2%

http://www.val.se