Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 13 Skytteholm SO

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
13 Skytteholm SO 1386 15,2% 34,3% 20,1% 30,4% 3,5% 48,2% 51,8% 0,9% 1,5%
Summa 1386 15,2% 34,3% 20,1% 30,4% 3,5% 48,2% 51,8% 0,9% 1,5%

http://www.val.se