Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 14 Skytteholm S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
14 Skytteholm S 1400 16,8% 37,1% 18,2% 27,9% 5,5% 44,9% 55,1% 0,9% 2,4%
Summa 1400 16,8% 37,1% 18,2% 27,9% 5,5% 44,9% 55,1% 0,9% 2,4%

http://www.val.se