Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 15 Solna Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
15 Solna Centrum 1122 18,6% 32,9% 22,3% 26,2% 6,3% 49,6% 50,4% 1,1% 2,3%
Summa 1122 18,6% 32,9% 22,3% 26,2% 6,3% 49,6% 50,4% 1,1% 2,3%

http://www.val.se