Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 16 Skytteholm SV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
16 Skytteholm SV 1497 20,7% 32,1% 21,6% 25,6% 8,0% 47,6% 52,4% 1,1% 1,6%
Summa 1497 20,7% 32,1% 21,6% 25,6% 8,0% 47,6% 52,4% 1,1% 1,6%

http://www.val.se