Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 17 Råsunda SV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
17 Råsunda SV 1403 16,1% 35,6% 21,7% 26,7% 5,3% 44,8% 55,2% 1,5% 2,1%
Summa 1403 16,1% 35,6% 21,7% 26,7% 5,3% 44,8% 55,2% 1,5% 2,1%

http://www.val.se