Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 18 Råsunda Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
18 Råsunda Centrum 1421 23,4% 39,9% 16,9% 19,8% 5,1% 49,6% 50,4% 0,9% 2,6%
Summa 1421 23,4% 39,9% 16,9% 19,8% 5,1% 49,6% 50,4% 0,9% 2,6%

http://www.val.se