Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 19 Råsunda V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
19 Råsunda V 1496 20,7% 41,6% 20,1% 17,6% 5,9% 47,7% 52,3% 0,7% 2,4%
Summa 1496 20,7% 41,6% 20,1% 17,6% 5,9% 47,7% 52,3% 0,7% 2,4%

http://www.val.se