Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 21 Råsunda N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
21 Råsunda N 1524 21,9% 39,9% 19,4% 18,8% 5,1% 50,4% 49,6% 1,0% 2,4%
Summa 1524 21,9% 39,9% 19,4% 18,8% 5,1% 50,4% 49,6% 1,0% 2,4%

http://www.val.se