Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 22 Arenastaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
22 Arenastaden 1068 16,6% 39,2% 18,3% 25,9% 4,8% 47,9% 52,1% 0,8% 2,1%
Summa 1068 16,6% 39,2% 18,3% 25,9% 4,8% 47,9% 52,1% 0,8% 2,1%

http://www.val.se