Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 23 Råsunda SO

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
23 Råsunda SO 1425 26,6% 40,1% 18,9% 14,4% 4,8% 50,3% 49,7% 0,5% 4,0%
Summa 1425 26,6% 40,1% 18,9% 14,4% 4,8% 50,3% 49,7% 0,5% 4,0%

http://www.val.se