Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 24 Råsunda Ö - Hagalund NV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
24 Råsunda Ö - Hagalund NV 1295 27,6% 34,2% 19,8% 18,4% 6,8% 50,0% 50,0% 0,5% 4,2%
Summa 1295 27,6% 34,2% 19,8% 18,4% 6,8% 50,0% 50,0% 0,5% 4,2%

http://www.val.se