Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 25 Hagalund NO

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
25 Hagalund NO 1491 19,1% 39,2% 22,2% 19,5% 6,2% 50,0% 50,0% 1,3% 3,1%
Summa 1491 19,1% 39,2% 22,2% 19,5% 6,2% 50,0% 50,0% 1,3% 3,1%

http://www.val.se