Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 27 Hagalund V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
27 Hagalund V 1376 18,5% 39,7% 20,7% 21,1% 4,8% 48,3% 51,7% 1,2% 1,9%
Summa 1376 18,5% 39,7% 20,7% 21,1% 4,8% 48,3% 51,7% 1,2% 1,9%

http://www.val.se