Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 30 Frösunda S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
30 Frösunda S 1557 19,7% 40,6% 20,1% 19,6% 5,6% 47,6% 52,4% 1,3% 3,1%
Summa 1557 19,7% 40,6% 20,1% 19,6% 5,6% 47,6% 52,4% 1,3% 3,1%

http://www.val.se