Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 36 Råsunda NV - Näckrosen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
36 Råsunda NV - Näckrosen 1442 21,2% 42,6% 18,0% 18,2% 3,9% 47,5% 52,5% 1,2% 3,7%
Summa 1442 21,2% 42,6% 18,0% 18,2% 3,9% 47,5% 52,5% 1,2% 3,7%

http://www.val.se