Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 40 Skytteholm N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
40 Skytteholm N 1245 19,9% 36,6% 23,6% 19,8% 6,7% 49,2% 50,8% 0,7% 2,9%
Summa 1245 19,9% 36,6% 23,6% 19,8% 6,7% 49,2% 50,8% 0,7% 2,9%

http://www.val.se