Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sticklinge N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sticklinge N 1388 15,7% 38,6% 30,3% 15,4% 10,1% 51,9% 48,1% 1,2% 4,6%
Summa 1388 15,7% 38,6% 30,3% 15,4% 10,1% 51,9% 48,1% 1,2% 4,6%

http://www.val.se