Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Näset V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Näset V 1223 19,5% 28,5% 22,6% 29,4% 8,7% 45,1% 54,9% 1,1% 3,1%
Summa 1223 19,5% 28,5% 22,6% 29,4% 8,7% 45,1% 54,9% 1,1% 3,1%

http://www.val.se