Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Näset Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Näset Ö 1469 14,9% 31,2% 24,0% 29,9% 8,2% 47,2% 52,8% 0,8% 2,7%
Summa 1469 14,9% 31,2% 24,0% 29,9% 8,2% 47,2% 52,8% 0,8% 2,7%

http://www.val.se