Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Torsvik N - Hersby N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Torsvik N - Hersby N 1291 15,3% 31,7% 23,3% 29,7% 10,0% 47,7% 52,3% 1,2% 4,0%
Summa 1291 15,3% 31,7% 23,3% 29,7% 10,0% 47,7% 52,3% 1,2% 4,0%

http://www.val.se