Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Torsvik S - centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Torsvik S - centrum 1334 21,7% 33,5% 20,9% 23,9% 6,4% 45,6% 54,4% 1,3% 4,3%
Summa 1334 21,7% 33,5% 20,9% 23,9% 6,4% 45,6% 54,4% 1,3% 4,3%

http://www.val.se