Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hersby S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hersby S 1428 17,2% 39,4% 23,5% 19,9% 7,7% 48,0% 52,0% 0,9% 4,9%
Summa 1428 17,2% 39,4% 23,5% 19,9% 7,7% 48,0% 52,0% 0,9% 4,9%

http://www.val.se