Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Baggeby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Baggeby 1319 19,1% 29,7% 17,6% 33,6% 5,9% 43,1% 56,9% 1,2% 2,8%
Summa 1319 19,1% 29,7% 17,6% 33,6% 5,9% 43,1% 56,9% 1,2% 2,8%

http://www.val.se