Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hersby SÖ - Mosstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hersby SÖ - Mosstorp 1536 16,6% 36,7% 25,4% 21,4% 8,7% 47,7% 52,3% 1,0% 2,4%
Summa 1536 16,6% 36,7% 25,4% 21,4% 8,7% 47,7% 52,3% 1,0% 2,4%

http://www.val.se