Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Larsberg N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Larsberg N 1295 20,3% 31,5% 17,8% 30,3% 5,4% 47,6% 52,4% 1,2% 3,4%
Summa 1295 20,3% 31,5% 17,8% 30,3% 5,4% 47,6% 52,4% 1,2% 3,4%

http://www.val.se