Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Larsberg S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Larsberg S 1292 15,7% 24,8% 20,5% 38,9% 5,7% 44,3% 55,7% 0,6% 2,2%
Summa 1292 15,7% 24,8% 20,5% 38,9% 5,7% 44,3% 55,7% 0,6% 2,2%

http://www.val.se