Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gångsätra Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gångsätra Ö 1584 14,1% 32,7% 21,5% 31,8% 7,2% 46,7% 53,3% 0,7% 2,5%
Summa 1584 14,1% 32,7% 21,5% 31,8% 7,2% 46,7% 53,3% 0,7% 2,5%

http://www.val.se