Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skärsätra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skärsätra 1582 13,7% 30,1% 24,9% 31,4% 6,1% 46,3% 53,7% 1,5% 3,0%
Summa 1582 13,7% 30,1% 24,9% 31,4% 6,1% 46,3% 53,7% 1,5% 3,0%

http://www.val.se