Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stockby - Mölna V - Fjäderholmarna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stockby - Mölna V - Fjäderholmarna 1309 11,9% 31,0% 28,3% 28,8% 6,8% 48,7% 51,3% 0,3% 29,1%
Summa 1309 11,9% 31,0% 28,3% 28,8% 6,8% 48,7% 51,3% 0,3% 29,1%

http://www.val.se