Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mölna Ö - Brevik V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mölna Ö - Brevik V 1412 15,0% 40,9% 22,9% 21,2% 7,2% 49,2% 50,8% 2,1% 3,3%
Summa 1412 15,0% 40,9% 22,9% 21,2% 7,2% 49,2% 50,8% 2,1% 3,3%

http://www.val.se